Wydawca treści Wydawca treści

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 68 lata, a przeciętna zasobność przekracza 301 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

  • 71 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
  • 18 proc. - borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
  • 11 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

  • 55 proc. – sosna, modrzew
  • 6 proc. –  świerk
  • 8 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
  • 8 proc. – brzoza
  • 10 proc. – buk
  • 13 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

  • 10 proc. – I klasa
  • 17 proc. – II klasa
  • 29 proc. – III klasa
  • 16 proc. – IV klasa
  • 10 proc. – V klasa
  • 18 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

  • Sosna – 285 m sześc./ha
  • Modrzew – 339 m sześc./ha
  • Świerk – 397 m sześc./ha
  • Buk – 264 m sześc./ha
  • Dąb – 255 m sześc./ha