Wydawca treści Wydawca treści

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2021

TERMINARZ EDUKACJI na rok 2021

Planowane działania w zakresie edukacji leśnej:

Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego, odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu i budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników w tym:

- uświadamianie zagrożeń dla lasu, oraz poznawanie metod przeciwdziałania tym zagrożeniom.

- kształtowanie pozytywnego wizerunku leśników i leśnictwa.

- promowanie wiedzy leśnej, kultury i historii związanej z leśnictwem.

- upowszechnianie wiedzy o działaniach Lasów Państwowych w zakresie ochrony przyrody i środowiska.

- upowszechnianie wiedzy o działaniach Lasów Państwowych w zakresie ochrony przyrody i środowiska.

Adresaci: młodzież szkolna, dorośli.

Zasięg: obszar terytorialnego działania Nadleśnictwa

Termin: cały rok 2021  

 

DZIEŃ ZIEMI

Cel:

- rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody;

- wzbudzenie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy leśników;

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania i wspólne dobro jakim jest las

Adresaci: szkoły podstawowe, licea

Zasięg: zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa

Termin realizacji: IV 2021 r.

 

 NIE WYPALAJ TRAW

Cel:

- rozwijanie wrażliwości zmysłowej;

- zapoznanie z działaniami leśnika z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

- podniesienie świadomości społeczeństwa na temat szkód i zagrożeń wynikających z wypalania traw;

- prelekcje na temat wypalania traw podczas spotkań z leśnikiem w szkołach oraz pogadanki w terenie przekazanie materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasów

Adresaci: Lokalna społeczność, dzieci i młodzież

Zasięg: zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa

Termin realizacji: wiosna 2021

 

LAS W OBIEKTYWIE- konkurs fotograficzny

Cel:

- rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody

- rozwijanie wrażliwości zmysłowej

- wzbudzenie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy leśników

- rozwijanie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt

Adresaci: młodzież szkolna, dorośli

Zasięg: zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa

Termin realizacji: V – X 2021 r.

 

LEŚNY DZIEŃ DZIECKA wraz z konkursem plastycznym mieszkańcy lasu

Cel:

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania fauny i flory leśnej

-rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody

-poznawanie pracy leśnika

Adresaci: przedszkola, szkoły podstawowe

Zasięg: zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa

Termin realizacji: IV – VI 2021 r.

 

RODZINNE SADZENIE LASU

Cel:

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania i wspólne dobro jakim jest las

-poznawanie właściwych zachowań w lesie

-umiejętne korzystanie z lasu

-rozwijanie aktywności proekologicznej

Adresaci: Lokalna społeczność, dzieci i młodzież

 Zasięg: zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa

Termin realizacji: III-IV 2021 r.

 

WAKACYJNE SPOTKANIA Z LEŚNIKIEM

Cel:

-rozwinięcie aktywnego zamiłowania do przyrody, upowszechnianie wiedzy o działaniach Lasów Państwowych w zakresie ochrony przyrody i środowiska

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania fauny i flory

-wzbudzanie zainteresowania formami wypoczynku na łonie natury

-poznanie właściwych zachowań w lesie

-umiejętne korzystanie z lasu

- wzbudzenie szacunku dla trudnej i odpowiedzialnej pracy leśników

Adresaci: harcerze, dzieci przebywające na koloniach lub wczasach, wczasowicze

Zasięg: zasięg terytorialny działania Nadleśnictwa

Termin realizacji: VI VIII 2021 r.

 

PRZYGOTUJ LAS NA JESIEŃ

Cel:

- rozwijanie aktywności zamiłowania do przyrody – zapoznanie się z życiem zwierząt i ich potrzebami

- wykonywanie podczas warsztatów przedmiotów przygotowujących zwierzęta do zimy np. budki dla ptaków, schronienia dla nietoperzy, karmniki dla ptaków, domki dla owadów

Adresaci: młodzież szkolna, dorośli.

Zasięg: obszar terytorialnego działania Nadleśnictwa

Termin: X - XII 2021 r.

 

SPRZĄTANIE  ŚWIATA

Cel:

-porządkowanie terenów leśnych

propagowanie terenów leśnych-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny region zamieszkania i wspólne dobro jakim jest las

-propagowanie świadomej gospodarki odpadami w gospodarstwach domowych oraz miejscach pracy  

                                                                                                                                                                                       Adresaci: młodzież szkolna, dorośli.

  Zasięg: obszar terytorialnego działania Nadleśnictwa

  Termin: IV oraz IX 2021 r.

 

LEŚNA STOŁÓWKA -dokarmiamy zwierzęta zimą

Cel:

-rozwijanie aktywności zamiłowania do przyrody – zapoznanie się z życiem zwierząt i ich potrzebami

-pomoc leśnym zwierzętom

-zdobycie umiejętności rozpoznawania tropów zwierząt oraz nasion drzew i krzewów leśnych

Adresaci: przedszkola, szkoły podstawowe

Zasięg: obszar terytorialnego działania Nadleśnictwa

Termin realizacji:  X-XII 2021 r.

 

LEŚNY EKSPERT

Cel:

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania fauny i flory

-zajęcia w formie warsztatów z udziałem ekspertów z danej dziedziny, np. lokalny ornitolog, botanik, pszczelarz, ekolog

-rozwijanie umiejętności rozpoznawania fauny i flory

-odkrywanie ciekawostek przyrodniczych

Adresaci: młodzież szkolna i dorośli

Zasięg: obszar terytorialnego działania Nadleśnictwa

Termin realizacji: cały rok 2021 r.

Planowane spotkania

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach pogadanka i rozstrzygnięcie konkursu na temat bezpiecznego grzybobrania wraz z promocją zdrowego stylu życia.

 Zajęcia prowadzone są po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Nadleśnictwa Gryfice (tel. 91 38 433 21 lub kom. 697 777 190). Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej oferty.