Aktualności

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej ogłoszony przez ONZ w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Różnorodność biologiczna jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień ekologii i ochrony przyrody. Coraz częściej mówi się o zagrożeniach dla bioróżnorodności. Wiążą się one przede wszystkim z działalnością człowieka intensywnym rolnictwem, niszczeniem siedlisk, zanieczyszczeniami oraz zmianami klimatu. Większość naturalnych lub półnaturalnych ekosystemów opartych na różnorodności i mnogości gatunków jest odporna i przystosowana do regulowania wpływu czynników chorobotwórczych.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Gryfice prowadzi sprzedaż detaliczną drewna wielowymiarowego, średniowymiarowego i małowymiarowego gatunków iglastych i liściastych.