Wydarzenia Wydarzenia

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

W 2020 roku obchodzony będzie Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin, ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.Działania edukacyjne i promocyjne w Lasach Państwowych w 2020 roku ,będą się koncentrowały na informowaniu społeczeństwa ,m.in.o problematyce ochrony roślin ,w tym ekosystemów leśnych.