Wydarzenia Wydarzenia

Akcja Związku Harcerstwa Polskiego "Czuwam dla Ziemi "

Akcja Związku Harcerstwa Polskiego "Czuwam dla Ziemi " została objęta patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Cel akcji łączący elementy ogólnopolskiej kampanii społecznej o charkterze edukacyjnym ,dorażne sprzątanie terenów leśnych i zdobywanie sprawności harcerskiej o charakterze przyrodniczym są zgodne z misją Lasów Państwowych.