Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Gryfice
Nadleśnictwo Gryfice
+48 913843321
+48 913877165

Osada Zdrój 1

72-300 Gryfice

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice
Wojciech Pietrzak
+48 91 38 433 21 wew. 121
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Szymczak
+48 (91) 384 33 21 wew. 311
Główny Księgowy
Danuta Górska
+48 91 38 433 21 wew. 611 tel. kom. 603 182 440
Inżynier Nadzoru
Michał Derek
+48 91 38 433 21 wew. 219 tel. kom.697 520 005
Inżynier Nadzoru
Paweł Utnicki
+48 91 38 433 21 wew. 220 tel. kom. 603 184 319

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Renata Szymczak-Pietrzak
Starszy Specjalista SL zajmuje się : hodowlą lasu, nasiennictwem i selekcją,planowaniem
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 332 tel. 697 520 185
Grzegorz Gąsiorek
Starszy Specjalista SL zajmuje się : stanem posiadania i nieruchomościami
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 338 tel.665 370 827
Małgorzata Bogdańska
Specjalista SL zajmuje się sprzedażą drewna
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 335, kom .+48 603 182 335
Konrad Grabowski
Specjalista SL zajmuje się użytkowaniem lasu,pozyskaniem
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 336, kom .+48 697 777 280
Andrzej Skorupa
Specjalista SL zajmuje się:ochroną lasu,ochroną p-poż, BHP
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 333 tel. 669 310 114
Anna Grabarczyk
Specjalista SL zajmuje się edukacja leśną ,lasami niepaństwowymi
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 340, kom. + 48 697 777 190
Weronika Kot
Starszy Referent zajmuje się turystyką , ochroną przyrody i łowiectwem
Tel.: +48 91 38 433 21 wew.338

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Agnieszka Packo
Specjalista ds. płac
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 614
Aneta Matczak
Starszy Księgowy
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 612
Edyta Zawiślańska
Starszy Księgowy
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 600
Marta Dzierzęcka
Starszy referent
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 600
Judyta Zasada
Księgowy
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 615

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Edward Szyntor
Sekretarz Nadleśnictwa
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 671 tel. 697520017
Maria Kania
Sekretarka
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 100, 91 38 425 16, fax: 91 38 771 65
Marian Kowalicki
St. Spec. ds. budowlanych
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 672
Zbigniew Gradoń
Spec. ds. gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 673
Adriana Gromadzka
Starszy referent
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 674
Magdalena Pokorska
Spec. ds. administracyjnych
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 675
Marta Ziółkowska
Starszy referent
Tel.: 91) 38 433 21 wew. 676

OŚRODEK SZKOLENIOWO - WYPOCZYNKOWY "BAŻYNA" W POGORZELICY

Marzena Salamon
Kierownik OSW
Tel.: +48 91 38 631 09, kom. +48 603 187 413
Łukasz Simiński
Z-ca Kierownika OSW,Kierownik zespołu ds.gastronomii
Tel.: +48 91 38 631 09, kom. +48 726 187 414
Aneta Simińska
Spec. ds. hotelowych
Tel.: +48 91 38 631 09, kom. +48 722 187 411
Daria Gradoń
Specjalista ds. hotelowych
Tel.: +48 913863109; kom + 48 725 520019
Justyna Kwiatkowska
Referent ds. hotelowych
Tel.: +48 913863109; kom + 48 785187412
Magdalena Lewandowska
Starszy Referent ds. hotelowych
Tel.: +48 913863109; kom + 48 785187412

ADMINISTRATOR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Artur Skakuj
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 571 tel. 697520015

DZIAŁ KADR

Małgorzata Mydlarska - Gąsiorek
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 131

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Arkadiusz Klimczak
Staszy Strażnik Leśny Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 91 38 433 21 wew. 221, kom. +48 697 520 016
Oskar Mądrawski
Strażnik Leśny
Tel.: +48 91 38 433 21 wew.221,kom.603185536