Asset Publisher Asset Publisher

ZASOBY LEŚNE

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 68 lata, a przeciętna zasobność przekracza 301 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 71 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 18 proc. - borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 11 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 55 proc. – sosna, modrzew
 • 6 proc. –  świerk
 • 8 proc. – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 8 proc. – brzoza
 • 10 proc. – buk
 • 13 proc. – pozostałe

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 10 proc. – I klasa
 • 17 proc. – II klasa
 • 29 proc. – III klasa
 • 16 proc. – IV klasa
 • 10 proc. – V klasa
 • 18 proc. – VI klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 285 m sześc./ha
 • Modrzew – 339 m sześc./ha
 • Świerk – 397 m sześc./ha
 • Buk – 264 m sześc./ha
 • Dąb – 255 m sześc./ha