Asset Publisher Asset Publisher

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Pomnikami przyrody są  pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

Na gruntach Nadleśnictwa Gryfice znajdują się 9 pomniki przyrody.

Są to pojedyncze drzewa. Ich wykaz zamieszczono poniżej:

  Wykaz istniejących pomników przyrody na gruntach N-ctwa Gryfice 

Lp Nr Rej Akt prawny  Dz. Urz. Woj. Poz. Położenie  Gatunek Stan zdrowotny Wiek
oddz. gmina leśnictwo
1 A91-06/1 U. Rady Gminy XXVII/344/2001 1328/2001 253 Af Gryfice Prusinowo Buk pospolity średni ok. 184
2 A91-06/2 U. Rady Gminy XXVII/344/2001 1328/2001 286 f Gryfice Prusinowo Dąb szypułkowy średni ok. 179
3 A91-06/3 U. Rady Gminy XIX/138/2016 747/2017 629 j Świerzno Świerzno Dąb szypułkowy dobry ok. 196
4 A91-06/4 U. Rady Gminy XLII/455/2017 528/2018 418 h Gryfice Lubin Dąb szypułkowy dobry ok. 200
5 A91-06/5 U. Rady Gminy XLII/455/2017 528/2018 418 h Gryfice Lubin Dąb szypułkowy dobry ok. 200
6 A91-06/6 U. Rady Gminy XLII/455/2017 528/2018 418 h Gryfice Lubin Dąb szypułkowy dobry ok. 209
7 A91-06/7 U. Rady Gminy XLII/455/2017 528/2018 418 h Gryfice Lubin Dąb szypułkowy dobry ok. 200
8 A91-06/8 U. Rady Gminy XLII/455/2017 528/2018 418 h Gryfice Lubin Dąb szypułkowy dobry ok. 184
9 A91-06/9 U. Rady Gminy XLII/455/2017 528/2018 418 h Gryfice Lubin Buk pospolity średni ok. 179