Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Gryfice
Nadleśnictwo Gryfice
+48 913843321
+48 913877165

Osada Zdrój 1

72-300 Gryfice

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice
Paweł Gzyl
+48 91 38 433 21 wew. 100
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Szymczak
+48 (91) 384 33 21 wew. 311
Główny Księgowy
Danuta Górska
+48 91 38 433 21 wew. 611 tel. kom. 603 182 440
Inżynier Nadzoru
Michał Derek
+48 91 38 433 21 wew. 219 tel. kom.697 520 005
Inżynier Nadzoru
Paweł Utnicki
+48 91 38 433 21 wew. 220 tel. kom. 603 184 319

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Renata Szymczak-Pietrzak
Starszy Specjalista SL zajmuje się : hodowlą lasu, nasiennictwem , selekcją,planowaniem
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 332 tel. 697 520 185
Grzegorz Gąsiorek
Starszy Specjalista SL zajmuje się : stanem posiadania i nieruchomościami
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 338 tel.665 370 827
Małgorzata Bogdańska
Specjalista SL zajmuje się sprzedażą drewna
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 335, kom .+48 603 182 335
Weronika Kot w zastępstwie Michał Gobber
Specjalista SL zajmuje się użytkowaniem lasu,pozyskaniem
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 336, kom .+48 697520405
Andrzej Skorupa
Specjalista SL zajmuje się:ochroną lasu,ochroną p-poż, BHP,ochroną przyrody
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 333 tel. 669 310 114
Anna Grabarczyk
Specjalista SL zajmuje się edukacja leśną ,lasami niepaństwowymi
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 340, kom. + 48 697 777 190
Konrad Grabowski
Specjalista SL zajmuje się turystyką , łowiectwem
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew.337 tel. 697777280

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Agnieszka Packo
Specjalista ds. płac
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 614
Aneta Matczak
Starszy Księgowy
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 612
Edyta Zawiślańska
Starszy Księgowy
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 600
Adriana Gromadzka
Księgowy
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 616
Judyta Zasada
Księgowy
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 615

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Łukasz Simiński
Sekretarz Nadleśnictwa
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 671 tel. 726 187 414
Marta Ziółkowska
Sekretarka
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 100, 91 38 425 16, fax: 91 38 771 65
Marian Kowalicki
Starszy Specjalista ds. budowlanych
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 672
Zbigniew Gradoń
Specjalista ds. gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 673
Agata Malinowska
Starszy referent
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 676
Marta Dzierzęcka
Specjalista ds.administracyjnych
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 674
Żaneta Liczycka
Specjalista ds. administracyjno-budowlanych
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 675
Daria Gradoń
Specjalista ds.administracyjnych
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 673

OŚRODEK SZKOLENIOWO - WYPOCZYNKOWY "BAŻYNA" W POGORZELICY

Kierownik OSW
phone-abbreviation: +48 91 38 631 09, kom. +48 603 187 413
Aneta Simińska -p.o. Kierownika OSW
Spec. ds. hotelowych
phone-abbreviation: +48 91 38 631 09, kom. +48 722 187 411
Sandra Murzynowska
Referent ds. hotelowych
phone-abbreviation: +48 913863109; kom + 48 725 520019
Katarzyna Jankowska
Referent ds. hotelowych
phone-abbreviation: +48 913863109; kom + 48 785187412
Magdalena Lewandowska
Starszy Referent ds. hotelowych
phone-abbreviation: +48 913863109; kom + 48 785187412

ADMINISTRATOR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Artur Skakuj
Starszy Specjalista Służby Leśnej
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 571 tel. 697520015

DZIAŁ KADR

Małgorzata Mydlarska - Gąsiorek
Specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 131

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Arkadiusz Klimczak
Staszy Strażnik Leśny Komendant Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 221, kom. +48 697 520 016
Oskar Mądrawski
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew.221,kom.603185536