Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Gryfice
Nadleśnictwo Gryfice
+48 913843321
+48 913877165

Osada Zdrój 1

72-300 Gryfice

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice
Wojciech Pietrzak
+48 91 38 433 21 wew. 121
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Szymczak
+48 (91) 384 33 21 wew. 311
Główny Księgowy
Danuta Górska
+48 91 38 433 21 wew. 611 tel. kom. 603182440
Inżynier Nadzoru
Kazimierz Awiżyn
+48 91 38 433 21 wew. 219 tel. kom. 697520445.
Inżynier Nadzoru
Mirosław Surma
+48 91 38 433 21 wew. 219 tel. kom. 601432428

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Renata Pietrzak
Starszy Specjalista SL zajmuje się : hodowlą lasu, nasiennictwem i selekcją,planowaniem
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 332 tel. 697 520 185
Grzegorz Gąsiorek
Starszy Specjalista SL zajmuje się : stanem posiadania i nieruchomościami
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 338 tel.665 370 827
Paweł Utnicki
Specjalista SL zajmuje się sprzedażą drewna
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 335, kom .+48 603 182 335
Andrzej Skorupa
Specjalista SL zajmuje się:ochroną lasu,ochroną p-poż, BHP
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 333 tel. 669 310 114
Konrad Grabowski
Specjalista SL zajmuje się użytkowaniem lasu, LMN
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21wew. 336
Anna Grabarczyk
Specjalista SL zajmuje się edukacja leśną ,lasami niepaństwowymi
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 340, kom. + 48 697 777 190
Marek Łatacz
Specjalista SL zajmuje się turystyka , ochrona przyrody i łowiectwem
phone-abbreviation: +48 38 433 21 wew.338 kom. + 48 697 520 014

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Agnieszka Packo
Księgowa
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 614
Aneta Matczak
Księgowa
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 612
Edyta Zawiślańska
Księgowa - Kasjer
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 600
Marta Dzierzęcka
St. Referent ds. finansowych
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 600
Judyta Zasada
Księgowa
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 615

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Edward Szyntor
Sekretarz
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 671 tel. 697520017
Maria Kania
Sekretarka
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 100, 91 38 425 16, fax: 91 38 771 65
Marian Kowalicki
St. Spec. ds. budowlanych
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 672
Zbigniew Gradoń
Spec. ds. gospodarki mieszkaniowej i gospodarki gruntami
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 673
Żaneta Jaśkiewicz
Referent ds. budowlanych
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 674
Magdalena Pokorska
Spec. ds. administracyjnych
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 675

OŚRODEK SZKOLENIOWO - WYPOCZYNKOWY "BAŻYNA" W POGORZELICY

Marzena Salamon
Kierownik OSW
phone-abbreviation: +48 91 38 631 09, kom. +48 603 187 413
Łukasz Simiński
Z-ca Kierownika OSW,Kierownik zespołu ds.gastronomii
phone-abbreviation: +48 91 38 631 09, kom. +48 726 187 414
Aneta Simińska
Spec. ds. hotelowych
phone-abbreviation: +48 91 38 631 09, kom. +48 722 187 411
Daria Gradoń
Starszy Referent ds. hotelowych
phone-abbreviation: +48 913863109; kom + 48 725 520019
Agnieszka Szczygieł-Kulka
Referent ds. hotelowych
phone-abbreviation: +48 913863109; kom + 48 785187412

ADMINISTRATOR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Artur Skakuj
St. Spec. Służby Leśnej
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 571 tel. 697520015

DZIAŁ KADR

Małgorzata Mydlarska - Gąsiorek
Spec. ds. pracowniczych
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 131

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Arkadiusz Klimczak
Komendant Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew. 221, kom. +48 697 520 016
Oskar Mądrawski
Strażnik Leśny
phone-abbreviation: +48 91 38 433 21 wew.221,kom.603185536