Lista aktualności Lista aktualności

Zabiegi pielęgnacyjne na gniazdach dębowych

W ostatnim czasie w Nadleśnictwie Gryfice odbyło się szkolenie z wykonywania cięć pielęgnacyjnych w uprawach i młodnikach liściastych.

W dniu 28 lutego 2019 roku z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice odbyło się szkolenie z prawidłowości kwalifikowania w uprawach dębowych i bukowych do przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych w postaci czyszczeń wczesnych i późnych.

W szkoleniu udział wziął Bernard Piecyk Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, a także pracownicy nadleśnictwa.

Całość szkolenia została przeprowadzona na terenie leśnictwa Otok, gdzie otwarcia dokonał Nadleśniczy witając zaproszonych gości i pracowników Służby Leśnej. Następnie głos zabrał lokalny leśniczy, który scharakteryzował poszczególne wydzielenia i przedstawił historie oraz zasadność zastosowanych zabiegów. Na każdej z powierzchni prowadzona była otwarta dyskusja na temat przeprowadzonych czyszczeń późnych wykonanych na gniazdach dębowych oraz czyszczeń wczesnych w buku na powierzchniach międzygniazdowych.