Lista aktualności Lista aktualności

Wędrówka bobra

Bobry żyją przeważnie w małych rzeczkach, ciekach wodnych, na podmokłych łąkach. Leśniczy Leśnictwa Rybokarty spotkał ostatnio bobra wędrującego drogą leśną. Czyżby wybrał się na spacer? Nawet nie zwrócił uwagi na idącego Leśniczego.

Bóbr jest gatunkiem chronionym nie tylko w Polsce, znajduje się na listach specjalnej ochrony w całej Unii Europejskiej.

Jako zwierzę ziemnowodne, na lądzie sprawia niezgrabne wrażenie, za to w wodzie porusza się bardzo zwinnie. Jest ostrożny i pędzi nocny tryb życia, zaniepokojony nurkuje, ostrzegając innych klaśnięciem ogona. W ciągu dnia przebywa w norze, gdzie większość czasu wypoczywa. W wielu miejscach Nadleśnictwa Gryfice można spotkać ślady  bytowania bobrów, a przy zachowaniu ciszy możemy zobaczyć jak pływają i żerują.

Są roślinożercami, jedzą prawie wszystkie gatunki roślin przybrzeżnych i wodnych. Zdolność bobrów do ścinania drzew jest jedną z ich najbardziej charakterystycznych cech. Powiedzenie pracowity jak bóbr wydaje się bardzo zasadne gdyż jest to zwierzę niestrudzone gdy powalają drzewa i ściągają je na miejsce budowy. Narzędzia do cięcia drzewa nie są wytworem człowieka są to ostre zęby bobra. Siekacze mają nacisk kilku ton na cm2, u bobra pracują głównie dolne (do 15 cm), górne służą jako punkt oparcia. Zęby rosną przez całe życie, muszą być ścierane, nawet podczas snu, ich krawędź jest ostra, jak dłuto. Wbrew powszechnemu przekonaniu bobry nie jadają drewna, jedynie łyko i korę.