Lista aktualności Lista aktualności

W Nadleśnictwie Gryfice rozpoczęto akcję bezpośrednich działań przeciwpożarowych

Od wielu lat akcję bezpośrednią czyli pełną gotowość do zadań rozpoczynamy na przedwiośniu. Jest to okres gdy nie ma jeszcze roślinności zielnej a suche trawy z przykrością trzeba powiedzieć są wypalane.Pod względem zagrożenia pożarowego jest to jeden z najniebezpieczniejszych okresów w ciągu roku. Zazwyczaj właśnie wtedy odnotowujemy największą liczbę pożarów.

W nadleśnictwie został uruchomiony Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, koordynujący pracę służby leśnej i kontakt ze służbami ratowniczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dokonaliśmy także przeglądu stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych, punktów czerpania wody, dojazdów pożarowych, pasów przeciwpożarowych oraz wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego. Jak co roku włączamy się w kampanię społeczną prowadzoną prze Komendę Główną Straży Pożarnej „Stop pożarom traw”.

Jak zachować się podczas pożaru lasu?

Jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważysz tlącą się pokrywę ściółkową, trawę, pojedyncze gałęzie na niewielkiej powierzchni, a także zboże lub   ściernisko podejmij próbę jego ugaszenia.

 

Jeżeli jest to pożar niemożliwy do ugaszenia przy pomocy dostępnych środków należy wówczas:

 

  • sprawdzić czy jesteś w bezpiecznym miejscu, jeśli nie – UCIEKAĆ !!!
  • sprawdzić, co się pali, ustalić dokładny „adres” pożaru,
  • zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia
  • zaalarmować Straż Pożarną 998, policję 997,  skorzystać z telefonu alarmowego 112, zawiadomić leśniczego, strażnika leśnego itp.
  • podać zebrane wcześniej informacje – cechy charakterystyczne pożaru (co się pali, gdzie, czy występuje zagrożenie pożarowe dla ludzi, obszarów miejskich?)
  • podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu.