Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie z zakresu zagrożeń spowodowanych Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) z elementami bioasekuracji.

W dniu 25 października 2019 r. Nadleśnictwo Gryfice zorganizowało spotkanie z zakresu zagrożeń spowodowanych Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) z elementami bioasekuracji . Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej gminy Gryfice ;prowadzącą szkolenie była Pani Ewa Sobieszczyk Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryficach.Spotkanie rozpoczął w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice inż. Mirosław Surma, który powitał uczestników i przedstawił harmonogram zebrania.

Następnie Panie Ewa Sobieszczyk zapoznała uczestników z wirusową chorobą ASF. Omówiła najważniejsze aspekty związane z:

    • rozpoznawaniem objawów choroby u świń domowych i dzików,

    • postępowaniem przy znalezieniu osobników martwych,

    • rozprzestrzenianiem się wirusa,

    • sposobie pobierania próbek do analizy,

    • powiadamianiem odpowiednich organów o takich przypadkach,

    • profilaktyką myśliwych i hodowców trzody w codziennym życiu,

    • ponoszeniem kosztów za utylizacje i poszukiwania,

    • istniejącymi środkami do dezynfekcji,

    • zmianami dotyczącymi zasad obowiązującymi w Laboratorium Badania Mięsa.

Dla wszystkich uczestników spotkania Nadleśnictwo Gryfice przygotowało projekcje filmów instruktażowych oraz materiałów informacyjnych przygotowanych przez Lasy Państwowe, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.