Lista aktualności Lista aktualności

Wiosenne nasadzenia wzdłuż doliny rzeki Regi

W dniach 5-6 kwietnia br. Nadleśnictwo Gryfice w ramach współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach włączyło się do projektu LIFE + budowy niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów, nasadzenia drzew. Nadrzędnym celem projektu LIFE + jest otwarcie dla ryb dwuśrodowiskowych korytarz migracyjnego, jaki stanowi rzeka Rega, która jest naturalnym środowiskiem rozrodu ryb łososiowatych, wpływają do niej na tarło z Morza Bałtyckiego.

Na wyznaczonych w projekcie odcinkach rzeki zostały posadzone olsze,wiązy oraz jawory. W nasadzeniach uczestniczył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pan Andrzej Szelążek , Dyrektor Zarządu Zlewni w Gryficach Wojciech Leszczyński, przedstawiciele nadleśnictwa, wód polskich, samorządowcy, przedstawiciele społecznych stowarzyszeń oraz młodzież. Wysadzono łącznie 1000 szt. sadzonek.

Prowadzone nasadzenia nad brzegiem rzeki spowodują poprawę termiki wody, natlenienie, zmniejszy się parowanie, a także zapewnią rybom cień.

Drzewa wykazują zdolności retencyjne, zmniejszają tym samym eutrofizację wód, wspomagają procesy samooczyszczania, umocnią brzegi przed erozją, ale także mogą być schronieniem wielu gatunkom zwierząt zarówno wodnych, jak i lądowych.

O pozytywnym wpływie obecności drzew na rzeki i życie biologiczne w wodach płynących wiadomo już od dawna. Jednak dopiero zmiany klimatyczne, rosnące temperatury wód oraz szkody wywołane tymi zmianami przypomniały jak wiele dobrego, może przynieść roślinność nadbrzeżna.