Lista aktualności Lista aktualności

Podsumowanie działalności KP PSP w Gryficach za 2018 rok

W piątek 1 marca w sali konferencyjnej Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego „BAŻYNA” w Pogorzelicy odbyło się doroczne podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za rok 2018.

Wśród przybyłych na odprawę gości znaleźli się m.in.: Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Artur Łącki, Starosta Powiatu Gryfickiego Ryszard Chmielowicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Franciszek Gródecki, przedstawiciele służb mundurowych oraz burmistrzowie, wójtowie i samorządowcy z powiatu gryfickiego.

Zebrani minutą ciszy uhonorowali pamięć zmarłego Komendanta PSP Gryfice w latach 1963 - 1972 st. bryg. w st. spocz. Ireneusza Wojtera.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach – st. kpt. Andrzej Gołdyn po serdecznym przywitaniu zebranych, który przedstawił ogólną charakterystykę powiatu gryfickiego oraz strukturę organizacyjną oraz uwarunkowania działalności służbowej komendy w 2018 roku, w tym podkreślił zakres i wagę współpracy z jednostkami OSP.
Analizę działalności i osiągnięć komendy Powiatowej obrazowo przedstawił dowódca JRG mł. bryg. Józef Brzeziński.  

Powiat gryficki to 1018 km2 powierzchni i 60612 mieszkańców. O ich bezpieczeństwo dbają: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza KP PSP w Gryficach, 28 jednostek OSP – z czego 14 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dodatkowo siły te wspierają strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej z jednostki wojskowej w Trzebiatowie oraz służby pożarowe Nadleśnictwa Gryfice.

W 2018 roku na terenie powiatu zanotowano 1062 rożnego rodzaju zdarzenia, w tym 535 pożary, 411 miejscowych zagrożeń i 86 fałszywych alarmów.

W ciągu roku funkcjonariusze KP PSP przeprowadzili 130 kontroli obiektów oraz 11 obozów harcerskich. Wydano 16 decyzji i postanowień administracyjnych.

W sprawozdaniu znalazła się informacja o wysokim poziomie wyszkolenia strażaków w jednostkach OSP na poziomie zdecydowanie przekraczającym minimalne wymagania co bardzo dobrze świadczy o dbałości jednostek, ale też samorządów gminnych o jakość swoich jednostek. Warto też dodać, że wyraźnie w tym pozytywnym zestawieniu przoduje OSP Płoty. OSP Płoty to nie tylko doskonale wyszkolona i działająca jednostka. Przykłada się tam dużą wagę także do pracy z młodzieżą, a w jej składzie działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta która w 2018 roku obchodziła uroczyście 15 lecie działalności i -korzystając z okazji - Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz przekazał na ręce Prezesa i twórcy orkiestry Franciszka Gródeckiego list gratulacyjny.

Działalność PSP to także nie tylko ratowanie życia i mienia mieszkańców ale też szeroki zakres działań profilaktycznych. Działania te w znacznej mierze kierowane są do najmłodszych mieszkańców, ale nie omijają oczywiście także dorosłych. Przykładem takich działań może być prowadzona już o jakiegoś czasu kampania pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo” której głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa społeczności lokalnej m.in. poprzez bieżące kontrole bezpieczeństwa oraz zwiększanie świadomości obywateli już od najmłodszych lat. Składają się na to spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną , wizyty grup zorganizowanych w siedzibie PSP, prelekcje edukacyjne, zawody oraz konkursy o tematyce pożarowej, pokazy sprzętu na imprezach i festynach a także akcje rozdawania czujek tlenku węgla.

Sztandarowym zadaniem KP PSP w Gryficach jest budowa nowej strażnicy. W ub. roku po wizycie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego nastąpiło spore przyspieszenie w realizacji inwestycji. W 2018 roku kosztem 4.815 tys. zł wykonano II i III etap budowy i rokowania na sprawną kontynuację inwestycji w roku bieżącym wyglądają też dobrze.

Mówiąc o osiągnięciach gryfickich strażaków 2018 roku nie sposób nie wspomnieć o bardzo udanym udziale zespołu z KP PSP Gryfice w gaszeniu pożarów lasu w Szwecji. Zespół w składzie: asp. Leszek Gojko, st. ogn. Dariusz Józefowicz, st. ogn. Robert Malinowski, st. ogn. Adam Tyszler i mł. ogn. Marcin Kunikiewicz swoim wyszkoleniem i fachowością zachwycił Szwedów a Radny Sejmiku Zachodniopomorskiego Artur Łącki słuchając relacji o ich osiągnięciach podkreślił, że to jeden z tych momentów „kiedy człowieka rozpiera go duma, że jest Polakiem”.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz, wysoko oceniając działalność KP PSP Gryfice przedstawił jak prezentowane wskaźniki kształtują się w skali województwa.

W całym województwie zanotowano ogółem 23105 zdarzeń, w tym 9955 pożarów, 11793 zagrożeń miejscowych i 1357 alarmów. (To prawie 6% wszystkich zgłoszeń co chyba nie najlepiej świadczy o obywatelskiej świadomości zbyt wielu mieszkańców – przyp. red.).

W skali województwa przeprowadzono też 1600 kontroli na 2617 obiektach stwierdzając 2656 nieprawidłowości. Komendanci powiatowi i miejscy wydali 351 decyzji administracyjnych. W ramach 1570 akcji społecznych obejmujących naukę postępowania w codziennych sytuacjach objęto 128200 oso w tym 88731 dzieci i 39464 dorosłych. W 2018 roku zanotowano poprawę wyposażenia w sprzęt m.in. za kwotę ok. 17 mln. zł zakupiono na potrzeby jednostek województwa Zachodniopomorskiego 26 pojazdów specjalnych. Ponadto zakupiono sprzęt do ochrony morskiej linii brzegowej oraz do rozbudowy bazy szkoleniowej. Dzięki wykorzystaniu różnych źródeł finansowania jednostki wzbogaciły się 12 samochodów gaśniczych, a kosztem kolejnych 4,1 mln zł zakupiono profesjonalny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i zestawy medyczne.

Ogółem budżet PSP zasiliło dodatkowo ok. 30 mln zł. a do jednostek OSP trafiło 14 mln. zł. Warto o tym wspomnieć, bo to składa się na coraz lepsze wyposażenie, a więc i możliwości służb ratunkowych w likwidacji zagrożeń których w ostatnich latach – szczególnie tych pochodzenia naturalnego - nie brakuje.

Na zakończenie wystąpienia komendant podziękował wszystkim strażakom za dobrą pracę i osiągnięcia w ubiegłym roku.

Wysoką ocenę i uznanie dla osiągnięć gryfickich strażaków wyraził Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zapowiadając wsparcie samorządu województwa nie tylko dla jednostek OSP które są z założenia wspierane przez samorządy ale – w miarę możliwości – także jednostek PSP finansowanych z budżetu państwa.

Wyrazy uznania dla strażaków zarówno z Państwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej przekazał Starosta Gryficki Ryszard Chmielowicz podkreślając dużą wagę jakie Starostwo Powiatowe przywiązuje do bezpieczeństwa mieszkańców. Takim spektakularnym przykładem może być zakup profesjonalnego drona, który zależnie od potrzeb będzie wykorzystywany zarówno na potrzeby starostwa, ale też do jego obsługi przeszkolono po dwóch funkcjonariuszy Straży Pożarnej i Policji. Ryszard Chmielowicz zapewnił strażaków, że na wsparcie starostwa – na miarę możliwości oczywiście – zawsze mogą liczyć.

 

Tekst i zdjęcia - Stanisław Razmus