Lista aktualności Lista aktualności

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W dniu dzisiejszym w Nadleśnictwie Gryfice odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gryfice  w latach 1991-2007 Włodzimierzowi Mańkowskiemu.

Uroczystego aktu odsłonięcia dokonał : Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pan Andrzej Szelążek oraz syn Nadleśniczego Pan Tomasz Mańkowski.

Ceremonia odbyła się  na zewnątrz budynku nadleśnictwa w dziesiątą rocznicę śmierci Nadleśniczego Włodzimierza Mańkowskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość miała charakter kameralny.

Pan Nadleśniczy Włodzimierz  Mańkowski całe swoje życie był związany Lasami Państwowymi. W Nadleśnictwie Gryfice przepracował 33 lata. W pamięci pracowników Nadleśnictwa pozostanie jako bardzo dobry nauczyciel wielu młodych leśników, wkraczających w zawód , „zarażający ” swoją pasją umiłowania przyrody i hodowli lasu, przykładający dużą wagę do rzetelności wykonywanych zadań i  uczciwości, wymagający ale przede wszystkim sprawiedliwy nadleśniczy. Był lubianym i szanowanym szefem, po prostu dobrym człowiekiem. Odszedł zbyt wcześnie jako niezłomny ,szlachetny człowiek z zasadami. Pamięć  jest bardzo ważna buduję wspólnotę, historię nadleśnictwa, której strażnikami są gryficcy leśnicy od ponad siedemdziesięciu lat.

„Ludzie odchodzą zbyt szybko lecz żyją tak długo jak trwa pamięć o nich w naszych sercach i szumie drzew”.