Lista aktualności Lista aktualności

Ocena zdrowotności drzewostanów bukowych w Nadleśnictwie Gryfice

Buk jest głównym gatunkiem liściastym naszych lasów. Wydawałoby się ,że drzewostany bukowe nie są znacząco zagrożone pod względem zdrowotności, gdyż rosną na siedlisku zgodnym z wymaganiami ekologicznymi. Niemiej w ostatnim czasie zauważyliśmy niekorzystne zjawisko defoliacji w drzewostanach bukowych starszych klas wieku.

W dniu dzisiejszym  Komisja składająca się z Naczelników Wydziałów: Hodowli Lasu, Ochrony Lasu, Urządzania i Geoinformatyki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Kierownika ZOL w Szczecinku oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfice wraz z pracownikami oceniła stan zdrowotny drzewostanów na terenie Leśnictwa Gosław i Niczonów. Zaobserwowano niekorzystne zjawisko zamierania buka w drzewostanach starszych klas wieku.Prawdopodobną przyczyną są zmiany klimatyczne związane ze zmianą stosunków wodnych i suszą.W osłabionych drzewostanach pojawiły się także różnorodne procesy chorobowe,które wpłynęły na ich kondycję.