Lista aktualności Lista aktualności

Nadanie sztandaru dla Nadleśnictwa Gryfice

W sobotę, 14 września br. odbyło się poświęcenie i nadanie sztandaru dla Nadleśnictwa Gryfice. Nadania sztandaru dla Nadleśnictwa Gryfice dokonał  Pan Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek. Uroczystości  rozpoczęły się Mszą św. Kościele  pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  w Gryficach. Podczas Eucharystii poświęcono i przekazano sztandar. Poświęcenia sztandaru dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Wejman. Rodzicami chrzestnymi  sztandaru byli : Pani Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody oraz Pan Poseł Czesław Hoc.

   Sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru pod Przewodnictwem Pana Zygmunta Dziewgucia. Nadanie sztandaru jest bardzo ważnym wydarzeniem ,wyróżnieniem potwierdzającym duże zaangażowanie leśników gryfickich w pracę na rzecz Lasów Państwowych  oraz  w sprawy społeczne dla dobra lokalnej społeczności.

Następnie uczestnicy ceremonii przeszli na Plac Zwycięstwa, gdzie nastąpiły przemówienia i wręczenie wyróżnień. Nadleśnictwo Gryfice otrzymało  od Prezydium Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Zachodniopomorskiego Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa z rąk Dh. Franciszka Gródeckiego  oraz w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nadał Złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego dla  Nadleśnictwa Gryfice, odznakę wręczył Pan Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa. Zaszczytnymi wyróżnienia został odznaczony sztandar. Kordelasem Leśnika Polskiego zostali uhonorowani z rąk Pani Minister Małgorzaty Golińskiej oraz Pana Dyrektora RDLP w Szczecinie Andrzeja Szelążka nasi Koledzy: Władysław Augustyniak –Leśniczy Leśnictwa Świerzno oraz emerytowany Gajowy Henryk Pawełczyk. Kordelas Leśnika Polskiego to obecnie najwyższe wyróżnienie w leśnej branży ustanowione Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w 1996 roku. Nawiązuje do honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa wręczył również Srebrne Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego następującym pracownikom nadleśnictwa:  Danucie Górskiej Głównej Księgowej, Renacie Szymczak- Pietrzak Specjaliście Służby Leśnej, Antoniemu Poluszyńskiemu  emerytowanemu Leśniczemu Leśnictwa Mrzeżyno, Piotrowi Figurze Leśniczemu  Leśnictwa Lubin. W związku z uroczystymi obchodami Pan Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów w Szczecinie Andrzej Szelążek wręczył podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy w realizację zadań na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych wyróżniającym się pracownikom nadleśnictwa.

Później goście uroczystości udali się do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Bażyna” Nadleśnictwa Gryfice w Pogorzelicy gdzie odbyła się druga część obchodów podczas ,której został wygłoszony przez Pana Nadleśniczego  okolicznościowy referat i pokazane prezentacje.  

http://zlpwrp.pl/blog/2019/09/19/sztandar-dla-nadlesnictwa-gryfice-w-70-lecie-dzialalnosci/#more-6491