Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA O PLANOWANEJ WYCINCE DRZEW W POBLIŻU SZPITALA

Drodzy Mieszkańcy i Turyści!


Chcemy Was poinformować, że od dzisiaj (tj. 17.01.2020) do ok. połowy kwietnia w pobliżu otoczenia szpitala i parkingu przy szpitalu w Gryficach oraz miejscowości Rzęskowo będą wykonywane prace gospodarcze z zakresu pozyskania drewna.W związku z tym prosimy Was o cierpliwość i w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo o niezbaczanie z wytyczonych ścieżek i szlaków oraz stosowanie się do poleceń i ewentualnych zakazów w obrębie prowadzonych prac. 


Gdybyście mieli jakieś pytania lub uwagi, to śmiało kontaktujcie się z leśniczym Leśnictwa Prusinowo Panem Michałem Derkiem  tel. 697520005.

 

Prace będą obejmowały powierzchnie z adresem leśnym: 10-11-1-05-285 -c-99 oraz jego otoczenie.Pozyskanie drewna będzie w zakresie cięć przygodnych i rębni III a. Rębnia III a polega na wycięciu gniazd, każde o powierzchni od ok. 5 do 50 arów, łącznie na 30-40% powierzchni strefy manipulacyjnej. Gniazda rozmieszcza się, z wykorzystaniem żyźniejszych fragmentów siedliska, istniejących odnowień i luk w drzewostanie oraz najmniej stabilnych partii drzewostanu, tak by nie tworzyły szeregów zgodnych z kierunkiem panujących wiatrów. Kształt gniazd na ogół owalny, z dłuższą średnicą ze wschodu na zachód i z krótszą nieprzekraczającą 1,5 wysokości otaczającego drzewostanu. Wzajemna odległość gniazd nie powinna być mniejsza od 1,0 wysokości drzewostanu. Jest to pierwsze cięcie w tym drzewostanie na wyciętych gniazdach zostanie posadzony Dąb szypułkowy wiosną 2021 roku.Natomiast cięcia przygodne będą polegały na usuwaniu drzew związanych z budową obwodnicy Gryfic.