Lista aktualności Lista aktualności

22 maja Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej ogłoszony przez ONZ w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Różnorodność biologiczna jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień ekologii i ochrony przyrody. Coraz częściej mówi się o zagrożeniach dla bioróżnorodności. Wiążą się one przede wszystkim z działalnością człowieka intensywnym rolnictwem, niszczeniem siedlisk, zanieczyszczeniami oraz zmianami klimatu. Większość naturalnych lub półnaturalnych ekosystemów opartych na różnorodności i mnogości gatunków jest odporna i przystosowana do regulowania wpływu czynników chorobotwórczych.

Celem zachowania obszaru w stanie naturalnym lub mało zmienionym na terenie Nadleśnictwa Gryfice zostały utworzone dwa rezerwaty :

 -Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie" o powierzchni 8,92 ha celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie leśnego boru bażynowego ,ochrona 15 gatunków rzadkich roślin i 125-letniego  drzewostanu sosnowego wykształconego w karłowatej postaci .

-Mszar koło Siemidarżna  o powierzchni 20,93 ha celem ochrony przyrody w rezerwacie jest ochrona cennych zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla torfowisk, 14 gatunków roślin prawnie chronionych wśród nich 10-ciu gatunków mchów.

 

Chronimy także cenne gatunki roślin, wyłączamy z zalesienia torfowiska ,podmokłe łąki i nie odwadniamy ich. Prowadzimy działania ,które pozwalają korzystać z zasobów przyrody bez wyraźnych szkód a jednocześnie poprawią jej stan m.in. rozwój turystyki oparty na zasadzie poszanowania ochrony przyrody, inicjujemy i chronimy odnowienia naturalne ,ograniczamy metody chemiczne w gospodarce leśnej.