Lista aktualności Lista aktualności

"Lasy Państwowe dla lasu,dla ludzi"- współpraca ze Stowarzyszeniem

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice  Wojciech Pietrzak podpisał list intencyjny ze Stowarzyszeniem Strzelecko-Kolekcjonerskim „Bractwo Stali” reprezentowanym przez Pana Przemysława Pedryca. Obie strony zadeklarowały wolę współpracy, przy realizacji i osiąganiu celów zadań, w szczególności:

- przy organizacji spotkań edukacyjno-promocyjnych ,konkursów ,wystaw itp.

- wsparcia merytorycznego w zakresie edukacji historyczno-patriotycznej

- wzajemnej promocji i popularyzacji sygnatariuszy porozumienia

-monitorowania stanu środowiska naturalnego i wymieniu uwag na temat zauważonych zagrożeń.

- wspólnych działań na rzecz ochrony przyrody