Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKAT PEFC

Gospodarka leśna w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie została poddana certyfikacji w systemie PEFC i uzyskała kolejne potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.

Certyfikat PEFC jest weryfikowany w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które sprawdzają wymagania zawarte w Normie Krajowej PEFC PL 1003:2012 v.2 " Zrównoważona gospodarka leśna -wymagania "

Certyfikat dobrej gospodarki leśnej wg systemu PEFC o numerze: PL PEFC-17/0618 ważny jest od dnia 14 listopada 2020 roku do 13 listopada 2023 roku.

Nadleśnictwo Gryfice otrzymało numer subcertyfikatu PEFC-17/0618-12 do certyfikatu PL PEFC-17/0618 przyznanego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie