Wydawca treści Wydawca treści

OFERTY PRACY - REKRUTACJA

Obecnie Nadleśnictwo Gryfice nie prowadzi rekrutacji.

Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszonymi naborami.

1.Dokumenty  aplikacyjne  kandydata  CV nadesłane  do Nadleśnictwa Gryfice drogą tradycyjną lub elektroniczną, na adres zamieszczony na stronie internetowej  poza okresem rekrutacji:

a)  z nieumieszczoną na dokumencie klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych   - zostaną niezwłocznie zniszczone  a przesłane wraz z nimi wiadomości e-mail trwale usunięte ze wszystkich adresów mailowych pracodawcy.

b) z umieszczoną na dokumencie klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych  będą przechowywane przez Nadleśnictwo Gryfice przez okres trzech miesięcy od daty złożenia CV, zaś po tym czasie zostaną trwale usunięte, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Jeżeli dostarczone CV  zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale osoba aplikująca wycofa swoją zgodę, wówczas jej wycofanie nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Po wycofaniu zgody przesłane dokumenty zostaną trwale usunięte przed okresem wskazanym w ust. 1 b) powyżej.