Wydawca treści Wydawca treści

LASY NADLEŚNICTWA

Pod zarządem Nadleśnictwa Gryfice znajduje się niemal 20 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także 500 ha lasów prywatnych.

Nadleśnictwo Gryfice jest jednym z 35 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Ogólna powierzchnia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa wynosi 991,58 km2. Nadleśnictwo Gryfice jest nadleśnictwem dwuobrębowym o powierzchni ogólnej 19.358 ha (stan na 01.01.2019r.) i jako jedyne w RDLP w Szczecinie gospodaruje na 219 kompleksach leśnych.
Ewenementem w skali kraju jest fakt, że w zasięgu nadleśnictwa leży 41 km wybrzeża Bałtyku.

Widok lasów nadmorskich nadleśnictwa -fot.arch.nadleśnictwa


Jest jedynym nadleśnictwem o tak długiej linii lasów w pasie nadmorskim. Duża ilość kompleksów leśnych oraz ich rozproszenie na znacznym obszarze, z utrudnionym dojazdem do nich komplikuje w istotny sposób wykonywanie zadań gospodarczych i ochronnych. Odległość pomiędzy skrajnymi punktami wynosi na kierunku W-E 50 km, a N-S 38 km.
Powierzchnia poszczególnych obrębów wynosi:
- obręb Gryfice                     12284 ha,
- obręb Kamień Pomorski      7074 ha.

Administracyjnie lasy nadleśnictwa położone są w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego obejmując łącznie swym zasięgiem 12 gmin na terenie trzech powiatów:

- gryfickiego w gminach:
 Brojce,Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów oraz w miastach Gryfice i Trzebiatów,

- kamieńskiego w gminach:
 Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Świerzno oraz w mieście Kamień Pomorski,

- kołobrzeskiego w gminach:
 Rymań i Siemyśl.

Nadleśnictwo  nadzoruje ponad 500 ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie 6 gmin. 

W zasięgu działania nadleśnictwa brak jest zakładów przemysłowych, co warunkuje jednocześnie wykorzystanie tych terenów dla prowadzenia gospodarki rolniczej i leśnej, a bezpośrednie sąsiedztwo wybrzeża Bałtyku, powoduje iż tereny te są bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym co sprzyja rozwojowi bazy uzdrowiskowej i turystycznej w regionie.