Asset Publisher Asset Publisher

LASY NIEPAŃSTWOWE

Nadzór na lasami niepaństwowymi w Nadleśnictwie Gryfice jest prowadzony na terenie Powiatu Gryfickiego zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Starostą Powiatu Gryfickiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gryfice. Powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi ponad 600 ha. Na terenie Powiatu Kamieńskiego i Kołobrzeskiego Nadleśnictwo Gryfice nie prowadzi nadzoru.

Lasy prywatnych właścicieli położone są w gminach: Gryfice, Trzebiatów, Brojce, Karnice, Rewal, Płoty.

W ramach prowadzonego nadzoru Nadleśnictwo realizuje następujące sprawy i czynności :

  1. Cechowanie drewna i wystawienie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.
  2. Nadzorowanie wykonania decyzji na podstawie art. 19 ust.3
  3. Wykonywanie lustracji drzewostanów i prowadzenia gospodarki leśnej przez włascicieli lasóww celu dalszego nadzorowania wykonania zatwierdzonych uproszconych planów urządzenia lasów przez Starostę (art. 22 ust. 5 ustawy).
  4. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania decyzji administracyjnych:
  • określenia dla właścicieli lasów zadań na podstawie art. 9 ust. 2
  • nakazywania dla właścicieli lasów wykonania zadań na podstawie art. 24