Asset Publisher Asset Publisher

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Leśników 2021

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – Muzeum Leśnictwa organizuje XII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Leśników „OPTAL 2021®".

Jego celem jest prezentacja dorobku amatorskiego ruchu artystycznego leśników, pracowników Lasów Państwowych, wszystkich zawodowo czynnych leśników oraz emerytów i rencistów w dziedzinie malarstwa, tkaniny artystycznej, rzeźby, fotografii, twórczości multimedialnej oraz twórczości literackiej.

Tematyka prac jest dowolna. Sposób wypowiedzi artystycznej uzależniony jest od inwencji i decyzji autora. W przypadku fotografii proponowane są trzy grupy tematyczne:
- las i ludzie,
- fauna i flora polskich lasów,
- uroczystości leśne.

W Przeglądzie udział wziąć mogą leśnicy pracujący zawodowo i emeryci (tzn. pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy Parków Narodowych, pracownicy Parków Krajobrazowych, pracownicy służby ochrony środowiska, nauczyciele i uczniowie szkół leśnych wszystkich szczebli, pracownicy zakładów pracujących na rzecz leśnictwa) oraz członkowie ich rodzin.

Skład Sądu Konkursowego utworzą zaproszeni przez Ośrodek Kultury Leśnej wykładowcy uczelni plastycznych, twórcy – profesjonaliści – członkowie związków twórczych, przedstawiciel Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, przedstawiciele sponsorów.

Przewidziane są: Nagroda Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej (nagroda główna), nagrody pieniężne w każdej z dziedzin twórczości, wyróżnienia, dyplomy.

Protokół z posiedzenia Sądu Konkursowego oraz pełna lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie podana do publicznej wiadomości w Katalogu Przeglądu oraz na stronie internetowej Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie www.okl.lasy.gov.pl

Prace należy przesyłać na adres Ośrodka Kultury Leśnej do dnia 15 lipca 2021 roku. Prace literackie należy przesłać na adres Ośrodka Kultury Leśnej do dnia 10 czerwca 2021 roku.

Posiedzenie Sądu Konkursowego odbędzie się do dnia 20 sierpnia 2021 r. 
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy nastąpi w Gołuchowie do dnia 30 września 2021 r.
Zwrot nadesłanych prac nastąpi do dnia 31 sierpnia 2022 r.