Asset Publisher Asset Publisher

Wiosna -sadzimy las

Z nadejściem wiosny przyroda budzi się do życia, rusza sezon wegetacyjny. Jest okres szczególnie intensywnych prac w lesie. W Polsce leśnicy sadzą co roku miliony nowych drzew. W bieżącym roku w Nadleśnictwie Gryfice planujemy do odnowienia 177 ha. Obowiązek posadzenia nowego lasu w miejsce, gdzie stary został wycięty, nakłada na nas Ustawa o lasach i zapisana w niej zasada ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów. Poza odnowieniami prowadzone są zalesienia, czyli wprowadzanie lasu na grunty nieleśne, gdzie lasu wcześniej nie było. Dzięki takiemu postępowaniu lasów w Polsce przybywa.

Wzorem lat ubiegłych pracownicy biura nadleśnictwa oraz pracownicy terenowi  posadzili fragment lasu tym razem w miejscowości Łukęcin.

W sadzeniu pomogli nam mieszkańcy Łukęcina wraz z Panią Sołtys i jej dzielnymi dzieciaczkami.

Dla nas wszystkich była to nie tylko możliwość wykonania niełatwej szlachetnej pracy, ale też wzajemnego poznania się i indywidualnego wkładu na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego.  

Szczególnie chcieliśmy też podziękować Pani Sołtys oraz Pani Barbarze z Ośrodka Wrzos za okazane serce i ciepłe słowa.