Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym na dzierżawę gruntów leśnych na działce 54/5 obr. Pogorzelica, gmina Rewal położony przy ul. Wojska Polskiego w Pogorzelicy; znak sprawy: SA.2217.35.2022

Nadleśnictwo Gryfice ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę niżej wymienionych gruntów leśnych z przeznaczeniem: Teren oznaczony symbolem B.29-ZP/US - teren zieleni urządzonej i usług sportu i rekreacji.

  1. Przedmiot przetargu: Przedmiotem przetargu jest grunt leśny znajdujący się na działce 54/5 obr. Pogorzelica, gmina Rewal położony przy ul. Wojska Polskiego w Pogorzelicy, oznaczony adresem leśnym: 10-11-1-01-54-f-00 z przeznaczeniem na teren zieleni urządzonej i usług sportu i rekreacji, oznaczony w mpzp symbolem B.29-ZP/US
  2. Opis nieruchomości (Położenie nieruchomości) - Obręb Leśny: Gryfice, Oddział: 54f, Gmina: Rewal, Obręb ewidencyjny: Pogorzelica, Działka ewidencyjna (cześć): 54/5, Rodzaj gruntu: Ls, Powierzchnia do dzierżawy (ha): 0,2000.
  3. Miejsce i termin przetargu: Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 06.07.2022r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Gryfice  w sali konferencyjnej nadleśnictwa (pokój nr 7).

    UWAGA! Pełna treść Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym znajduje się na stronie internetowej Nadleśnictwa Gryfice:

    https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gryfice/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia