Asset Publisher Asset Publisher

Narada podsumowująca zwalczanie szkodnictwa leśnego i sezonu przeciwpożarowego

W miniony wtorek na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Bażyna" w Pogorzelicy odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania zwalczania szkodnictwa leśnego oraz sezonu przeciwpożarowego w 2021 roku na terenie Nadleśnictw: Gryfice, Resko, Łobez, Nowogard, Rokita i Międzyzdroje w obecności Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Pana Andrzeja Szelążka. Podsumowując 2021 rok pod względem zwalczania szkodnictwa leśnego jak i sezonu przeciwpożarowego, można zauważyć trend spadkowy pod względem wykroczeń i przestępstw na terenach leśnych.

Sezon przeciwpożarowy pomimo niekorzystnych warunków meteorologicznych (brak opadów w danym okresie powodujący suszę, niska wilgotność ścioły) okazał się łaskawy dla naszych lasów, czego efektem są niewielkie pożary, a większość z nich ugaszona w zarodku.

Dzięki profesjonalnej pracy Punktów Alarmowo-Dyspozycyjnym oraz Punktów Obserwacyjnych większość pożarów została opanowana w bardzo szybkim czasie. Kadra pełniąca funkcję Pełnomocników Nadleśniczych, kadra terenowa oraz kierowcy samochodów patrolowo-gaśniczych spisali się na medal w mijającym sezonie.

Dzięki ogromnej pomocy Państwowych Straży Pożarnych jak i ochotników w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz ich zaangażowaniu w akcję gaśniczą, nasze lasy nie ucierpiały tak bardzo w tym roku.

Doceniamy całą działalność: Państwowych Straży Pożarnych,  oraz Policji, którzy pomagają nam rozwiązywaniu problemów związanych z wykroczeniami i przestępstwami.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie nadal tak owocna i korzystna dla obu stron.