Asset Publisher Asset Publisher

KONFERENCJA NAUKOWA

KONFERENCJA NT. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO LEŚNICTWA TOWARZYSZĄCA XXIII KRAJOWEMU ZJAZDOWI DELEGATÓW SITLiD

„Innowacyjność polskiego leśnictwa”- pod takim hasłem odbywała się w dniach 16-20.05.2018r. konferencja, której organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.
Konferencji towarzyszył XXIII Krajowy Zjazd Delegatów SITLiD, na który zjechali się członkowie SITLiD z całej Polski.
Konferencję, na którą przybyło ponad 130 osób, otworzył przewodniczący ZG SITLiD prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz.
Podczas konferencji zaprezentowano liczne referaty, min.:
„Korzyści z nowych technologii dla leśnictwa i jego wizji w perspektywie 30 lat” - mgr inż. Radomir Bałazy
„Zastosowanie nowoczesnych technologii w inwentaryzacji stanu lasu i ochronie przyrody” mgr inż. Krzysztof Sielecki
„Gospodarcza aktywność człowieka w relacji do obecnego stanu Puszczy Białowieskiej” dr inż. Marek Ksepko
„Zmiany klimatu w Polsce i ich skutki - obserwacje i projekcje” prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz
„Drewno w budownictwie – wymagania i możliwości” dr hab. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW
Konferencji towarzyszyła również sesja posterowa oraz prezentacja dronów w kontekście wykorzystania w leśnictwie.