Asset Publisher Asset Publisher

Fotografowanie przyrody

Każdy marzy o zrobieniu zdjęcia dzikiej zwierzyny w jej naturalnym środowisku. Nie każdy jednak może wejść na teren ostoi, gdyż objęte są zakazem wstępu. Bywa jednak, że cierpliwość i skuteczna obserwacja w innym miejscu też może zapewnić sukces. Wystarczy choćby wczesnym świtem wyjść na śródleśną łąkę, by uchwycić wracające z żerowiska sarny czy jelenie.

Fotografowanie przyrody wymaga nie tylko wiedzy i cierpliwości, trzeba też znać ograniczenia w tej dziedzinie, w odniesieniu bowiem do zwierząt chronionych prawo zabrania niepokojenia ich w naturalnych ostojach. Zawodowi fotograficy muszą też mieć specjalne zezwolenia na wykonywanie zdjęć wilka, orła czy bociana czarnego.

Dużo natomiast satysfakcji dać mogą bezkrwawe łowy na drobną zwierzynę i ptactwo wodne, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie osad ludzkich.

W Polsce istnieje wiele związków i klubów zrzeszających miłośników fotografowania natury. Najwięcej członków skupia obecnie Związek Polskich Fotografów Przyrody, którego założycielami byli również leśnicy.

 

Tekst: E. Marszałek

Żrodło : http://www.czaswlas.pl