Lista aktualności Lista aktualności

Wielkie wyróżnienie dla naszego Kolegi

W miniony poniedziałek w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie nasz Kolega Arkadiusz Klimczak otrzymał medal Stulecia Odzyskania Niepodległości nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczenia dokonała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pani Małgorzata Glińska w asyście Wojewody Zachodniopomorskiego Pana Tomasza Hinca.

Medal nadawany jest obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.Odznaczenie nadawane jest osobom, które  poprzez :pełnienie nienagannej służby publicznej ,cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość ,działalność na rzecz przemian demokratycznych,aktywną działalność zawodową i społeczną  przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia naszej Ojczyzny.

Jeszcze raz gratulujemy Koledze Arkowi Komendantowi Straży Leśnej w Nadleśnictwie Gryfice.

Zdjęcia :Źródło Centrum Prasowe Wojewody Zachodniopomorskiego: