Lista aktualności Lista aktualności

uroczystość wprowadzenia w kościele pw. Św. Krzyża w Łapach relikwii Św. Jana Gwalberta

W minioną niedzielę w kościele pw. Św. Krzyża w Łapach odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii Św. Jana Gwalberta. To czwarte miejsce, gdzie spoczęły relikwie tego świętego w Polsce , którego papież Pius XII w 1951 r. ogłosił patronem leśników. W uroczystościach wprowadzenia relikwii świętego uczestniczył p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – Józef Kubica, dyrektorzy regionalni, pracownicy nadleśnictw RDLP w Białymstoku, parków narodowych, leśnicy z innych części kraju, myśliwi oraz zaproszeni goście. Wniesieniu relikwii do kościoła towarzyszyła Leśna Asysta Honorowa RDLP w Białymstoku oraz poczty sztandarowe leśników oraz myśliwych z pobliskich kół łowieckich.

Podczas Mszy świętej p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica odczytał akt zawierzenia leśników Św. Janowi Gwalbertowi.

Mszy świętej przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski, natomiast homilię wygłosił ks. prałat Janusz Aptacy.

Delegacja Nadleśnictwa Gryfice wraz z pocztem sztandarowy miała zaszczyt reprezentować RDLP w Szczecinie w pełnej  wzniosłości uroczystości.

Na naszym sztandarze na awersie znajduje się wizerunek Św. Jana Gwalberta na tle lasu sosnowego, wokół postaci został wyhaftowany napis "Święty Janie Gwalbercie błogosław Gryfickim Leśnikom".

Patron naszego sztandaru i kapliczki znajdującej się w pobliżu siedziby nadleśnictwa był zakonnikiem, żyjącym na przełomie X i XI wieku, którego misją było sadzenie lasów. Święty Jan Gwalbert odnajdował w przyrodzie dzieła Stwórcy.

Został kanonizowany przez papieża Celestyna III w 1193 r a patronem pracowników leśnictwa został ogłoszony w 1951 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfice wraz z pracownikami składa serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi RDLP w Białymstoku Andrzejowi Nowakowi za zaproszenie na znamienitą i doniosłą uroczystość oraz Panu Dyrektorowi Andrzejowi Szelążkowi za zaszczyt reprezentowania przez Nadleśnictwo Gryfice  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.