Lista aktualności Lista aktualności

Święto Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodzimy 230 rocznicę podpisania Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r.

Nadleśnictwo Gryfice uczestniczyło w obchodach w Gryficach prz y Głazie Marszałka Józefa Piłsudskiego.Uczestnicy wspólnie odśpiewali hymn państwowy, wysłuchali okolicznościowych przemówień i złożyli wieńce i wiązanki.

Warto przypomnieć słowa preambuły Ustawy Rządowej z 3 maja 1791r. wskazują na intencje jej autorów „ (…) wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy (…)”

Współczesnym dziedzictwem Konstytucji 3 Maja ,choć nie zapobiegła 123 latom niewoli, to ucieleśniając w sobie wszystko, co w Polsce najlepsze, najodważniejsze i najnowocześniejsze, stanowiła na wieczny czas stały punkt odniesienia i pokrzepienia polskich serc – zarówno w latach zaborów, jak i w okresie naszych najważniejszych wysiłków na rzecz zachowania polskiej tożsamości i suwerenności. Po dzień dzisiejszy.