Lista aktualności Lista aktualności

APEL O ROZWAGĘ

ZAGROŻENIE POŻAROWE W LASACH !!!

W związku z najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego oraz coraz większą ilością pożarów, prosimy o szczególną ostrożność oraz rozwagę podczas przebywania na terenach leśnych.

Informujemy, że obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia w lesie, jak i również w obrębie obiektów turystycznych.

W przypadku zauważenia dymu lub ognia, prosimy o poinformowanie odpowiednich służb pod numerem telefonu:

- 998,

- 112,

- bądź bezpośrednio do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Naszego Nadleśnictwa: 691 993 257.